Language of document :

Az Közszolgálati Törvényszék harmadik tanácsa elnökének 2009. június 11-i végzése - Ketselidis kontra Bizottság

(F-72/08. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Kereset - Előzetes közigazgatási panasz - Ideiglenes válasz - Menthető tévedés - Hiány - Hallgatólagos elutasító határozat - Elkésett panasz - Elfogadhatatlanság - Közösségi bíróság ítélete - Lényeges új tény - Hiány)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Michalis Ketselidis (Brüsszel, Belgium) (képviselő: S. A. Pappas ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: D. Martin és K. Herrmann meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes kérelmét elutasító határozat megsemmisítése, amely kérelem a felperes Görögországban megszerzett nyugdíjjogosultságának a közösségi nyugdíjrendszerbe való átvitele során figyelembe veendő, nyugdíjra jogosító szolgálati idő kiszámításának felülvizsgálatára irányult.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék M. Ketselidist kötelezi az összes költség viselésére.

____________

1 - HL C 272., 2008.10.25., 51. o.