Language of document :

Civildienesta tiesas trešās palātas priekšsēdētāja 2009. gada 11. jūnija rīkojums - Ketselidis/Komisija

(lieta F-72/08) 1

Civildienests - Ierēdņi - Prasība - Iepriekšēja administratīva sūdzība - Pagaidu lēmums - Pieļaujama kļūda - Neesamība - Netieši izteikts lēmums par noraidīšanu - Novēlota sūdzība - Nepieņemamība - Kopienu tiesas spriedums - Būtisks jauns fakts - Neesamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Michalis Ketselidis, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - S. A. Pappas, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - D. Martin un K. Herrmann)

Priekšmets

Prasība atcelt netieši izteiktu lēmumu noraidīt prasītāja prasību, ko tas cēlis par pensijas izdienas gadu pārrēķinu, kas jāņem vērā, pārceļot pensijas tiesības, kuras iegūtas Grieķijā, uz Kopienas sistēmu

Rezolutīvā daļa:

1)    prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

2)    Ketselidis atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 272, 25.10.2008., 51. lpp.