Language of document :

Sklep tretjega senata Sodišča za uslužbence z dne 11. junija 2009 - Ketselidis proti Komisiji

(Zadeva F-72/08)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Tožba - Predhodna upravna pritožba - Vmesna odločba - Opravičljiva zmota - Neobstoj - Zavrnitev zaradi molka organa - Prepozna pritožba - Nedopustnost - Sodba sodišča Skupnosti - Novo pomembno dejstvo - Neobstoj)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Michalis Ketselidis (Bruselj, Belgija) (zastopnik: S. A. Pappas, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: D. Martin in K. Herrmann, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe zaradi molka organa, s katero je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke za nov izračun pokojninske dobe, ki jo je treba upoštevati pri prenosu njenih pokojninskih pravic, pridobljenih v Grčiji, v sistem Skupnosti.

Izrek sklepa

1)    Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

2)    M. Ketselidis nosi vse stroške.

____________

1 - UL C 272, 25.10.2008, str. 51.