Language of document :

Acțiune introdusă la 26 iunie 2009 - Strack/Comisia

(Cauza F-62/09)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: Guido Strack (Köln, Germania) (reprezentant: H. Tettenborn, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei pârâtei prin care a fost respinsă reclamaţia reclamantului din 27 noiembrie 2009 ca fiind lipsită de obiect, precum și cererea de despăgubiri a acestuia

Concluziile reclamantului

Reclamantul solicită:

anularea respingerii implicite de către Comisia Europeană la 8 noiembrie 2008 a cererii reclamantului din 8 mai 2008 și, în măsura necesară în acest scop sau în scopul celui de al patrulea capăt de cerere, anularea de asemenea a deciziei Comisiei din 27 martie 2009 referitoare la reclamaţia reclamantului;

obligarea pârâtei la plata unor despăgubiri adecvate în valoare de cel puţin 15.000 EUR pentru întârzierile și pentru prejudiciile cauzate prin comportamentul nelegal adoptat până în prezent de Comisie cu privire la procedura de evaluare și de promovare și, de asemenea, prin nepunerea în aplicare, până la introducerea prezentei acţiuni, a hotărârilor pronunţate în cauzele T-85/04 și T-394/04;

în plus, obligarea pârâtei, în ceea ce privește prejudiciile de aceeași natură cauzate în continuare, la plata unei despăgubiri adecvate în valoare de cel puţin 10 EUR pe zi, începând din ziua următoare introducerii prezentei acţiuni și până în ziua în care hotărârile pronunţate în cauzele T-85/04 și T-394/04 sunt puse în aplicare în mod complet și legal prin finalizarea legală a procedurilor de evaluare și de promovare referitoare la reclamant, care fac obiectul acestor hotărâri, finalizare care, în cazul admiterii celui de al cincilea capăt de cerere, echivalează cu plata întregii despăgubiri;

obligarea pârâtei la plata către reclamant a unei despăgubiri în valoare de cel puţin 5.000 EUR pentru susţinerile false cuprinse în scrisoarea acesteia din 27 martie 2009 și care, depășind simpla respingere a reclamaţiei, au adus atingere onoarei și reputaţiei profesionale a reclamantului;

obligarea pârâtei să plătească reclamantului despăgubiri adecvate în valoare de cel puţin 25.000 EUR întrucât, din culpa exclusivă a pârâtei, reclamantul a fost lipsit de posibilitatea de a beneficia de o procedură de evaluare și de promovare desfășurată în mod legal;

obligarea Comisiei Comunităţilor Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________