Language of document :

Tožba, vložena 26. junija 2009 - Strack proti Komisiji

(Zadeva F-62/09)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Guido Strack (Köln, Nemčija) (zastopnik: H. Tettenborn, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke z dne 27. novembra 2008 kot brezpredmetna in zahteva tožeče stranke za plačilo odškodnine in obresti.

Predlogi tožeče stranke

Razveljavi naj se zavrnitev z molkom Komisije z dne 8. novembra 2008 zahteve tožeče stranke z dne 8. maja 2008 in razveljavi naj se tudi odločba Komisije z dne 27. marca 2009 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke v delu, v katerem je to potrebno za ta namen ali za namene četrtega tožbenega razloga te tožbe;

Komisiji naj se naloži plačilo ustreznih odškodnine in obresti v višini vsaj 15.000 EUR za zamude in škodo, povzročene zaradi tega, ker je Komisija do sedaj nezakonito ravnala v postopku ocenjevanja in napredovanja in ker ni izvedla sodb T-85/04 in T-394/04, vse do litispendence te tožbe;

Komisiji naj se poleg tega - ob upoštevanju druge škode enake narave, ki je bila tudi povzročena - naloži plačilo odškodnine in obresti vsaj 10 EUR na dan od dneva po litispendenci te tožbe do dneva, ko bosta sodbi T-85/04 in T-394/04 v celoti in pravilno izvedeni z rednim zaključkom ocenjevalnega in napredovalnega obdobja tožeče stranke, ki se obravnava v teh sodbah, ta zaključek pa v primeru sprejetja petega tožbenega razloga te tožbe ustreza izplačilu celotne odškodnine;

Komisiji naj se naloži, da tožeči stranki plača odškodnino in obresti vsaj 5.000 EUR zaradi napačnih trditev v njenem dopisu z dne 27. marca 2009, ki niso omejene zgolj na zavrnitev pritožbe, ampak so prizadele čast in poklicni ugled tožeče stranke;

Komisiji naj se naloži, da tožeči stranki plača odškodnino v primernem znesku, ki je vsaj 25.000 EUR, ker ji ni zagotovila pravilno izvedenega ocenjevalnega in napredovalnega postopka, za kar je Komisija v celoti odgovorna;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________