Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 6. května 2009 - Campos Valls v. Rada

(Věc F-39/07)1

"Veřejná služba - Úředníci - Přijímání - Jmenování - Pracovní místo vedoucího oddělení - Zamítnutí žádosti žalobce o pracovní místo - Podmínky požadované v oznámení o volném pracovním místě - Zjevně nesprávné posouzení"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Manuel Campos Valls (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada (zástupkyně: M. Arpio Santacruz a I. Šulce, zmocněnkyně)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí, kterým OOJ zamítl žádost žalobce o pracovní místo vedoucího španělského oddělení na GŘ A, Ředitelství III - Překlady a produkce dokumentů - Jazyková služba, kterého se týká sdělení zaměstnancům CP46/06, a jednak rozhodnutí, kterým OOJ na uvedené pracovní místo jmenoval jiného uchazeče

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý účastník ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 129, 9.6.2007, s. 28.