Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 6. maj 2009 - Campos Valls mod Rådet

(Sag F-39/07) 1

(Personalesag - tjenestemænd - ansættelse - udnævnelse - kontorchef -

afvisning af sagsøgerens ansøgning - betingelser, der er nødvendige i henhold til stillingsopslaget - åbenbart urigtigt skøn)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Manuel Campos Valls (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Arpio Santacruz og I. Šulce, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at imødekomme sagsøgerens ansøgning om stillingen som chef for den spanske afdeling i GD A, Direktorat III - Oversættelse og Fremstilling af Dokumenter - Sprogtjenesten, offentliggjort i Meddelelser til Personalet CP 46/06, dels af udnævnelsen af en anden ansøger til denne stilling.

Konklusion

Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 129 af 9.6.2007, s. 28.