Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 6. mai 2009. aasta otsus - Campos Valls versus nõukogu

(Kohtuasi F-39/07)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Töölevõtmine - Ametisse nimetamine - Üksuse juhataja ametikoht - Hageja kandidatuuri tagasilükkamine - Vaba ametikoha teates märgitud tingimused - Ilmselge hindamisviga)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Manuel Campos Valls (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: nõukogu (esindajad: M. Arpio Santacruz ja I. Šulce)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus, millega lükati tagasi hageja kandidatuur personalile edastatud vaba ametikoha teates CP 46/06 nimetatud hispaania keele üksuse juhataja ametikohale struktuuriüksuses DG A direktisoon III - Tõlkimine ja dokumentide väljastamine - Keeleteenistus, ning teiseks nõue tühistada otsus, millega nimetati sellele ametikohale teine kandidaat.

Otsuse resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta kohtukulud kummagi poole enda kanda.

____________

1 - ELT C 129, 9.6.2007, lk 28.