Language of document :

2009 m. gegužės 6 d. Tarnautojų teismo sprendimas byloje Campos Valls prieš Tarybą

(Byla F-39/07)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Įdarbinimas - Paskyrimas - Skyriaus vadovo pareigos - Ieškovo kandidatūros atmetimas - Pranešime apie laisvą darbo vietą nustatyti reikalavimai - Akivaizdi vertinimo klaida)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Manuel Campos Valls (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir É. Marchal

Atsakovė: Taryba, atstovaujama M. Arpio Santacruz ir I. Šulce

Dalykas

Pirma, Paskyrimų tarnybos sprendimų atmesti ieškovo kandidatūrą į GD A III departamento - Dokumentų vertimas ir rengimas - Kalbų tarnyba - ispanų skyriaus vadovo pareigas, nurodytas Pranešime personalui CP 46/06, panaikinimas, ir, antra, kito kandidato į šias pareigas paskyrimas.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį.

Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 129, 2007 6 9, p. 28.