Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2009. gada 6. maija spriedums - Campos Valls/Padome

(lieta F-39/07) 1

Civildienests - Ierēdņi - Pieņemšana darbā - Iecelšana amatā - Nodaļas vadītāja amats - Prasītāja kandidatūras noraidīšana - Paziņojumā par vakanci prasītie nosacījumi - Acīmredzama kļūda vērtējumā

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Manuel Campos Valls, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Padome (pārstāves - M. Arpio Santacruz un I. Šulce)

Priekšmets

Iecēlējinstitūcijas lēmumu atcelšana, ar kuriem tā, pirmkārt, noraidīja prasītāja kandidatūru Spāņu valodas nodaļas priekšnieka amatam ĢD A, III direktorātā - Tulkošana un dokumentu veidošana - Valodu dienests, uz kuru attiecas paziņojums personālam Nr. CP 46/06, un, otrkārt, iecēla šajā amatā citu kandidātu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks atlīdzina savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 129, 09.06.2007., 28. lpp.