Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 6 mai 2009 - Campos Valls/Consiliul

(Cauza F-39/07)1

(Funcție publică - Funcționari - Recrutare - Numire - Post de șef de unitate - Respingerea candidaturii reclamantului - Condiții prevăzute de anunțul pentru ocuparea unui post vacant - Eroare vădită de apreciere)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Manuel Campos Valls (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: M. Arpio Santacruz și I. Šulce, agenți)

Obiectul

Anularea deciziilor prin care AIPN, pe de o parte, a respins candidatura reclamantului pentru postul de șef al unității spaniole din DG A, Direcția III - Traducere și producere de documente - Serviciul lingvistic, prevăzut de Comunicarea către personal CP46/06 și, pe de altă parte, a numit un alt candidat în postul menționat

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 129, 9.6.2007, p. 28.