Language of document :

Personaldomstolens (tredje avdelning) dom av den 6 maj 2009 - Campo Valls mot rådet

(Mål F-39/07)1

(Personalmål - Tjänstemän - Rekrytering - Utnämning - Tjänst som enhetschef - Avslag på sökandens ansökan om tjänst - Krav som uppställts i meddelande om lediga tjänster - Uppenbart felaktig bedömning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Manuel Campos Valls (Bryssel, Belgien (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal)

Svarande: Rådet (ombud: M. Arpio Santacruz et I. Šulce)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av dels tillsättningsmyndighetens beslut att avslå sökandens ansökan om tjänsten som enhetschef vid GD A Direktorat 3 - Översättning och dokumentframställning - Språktjänsten, som avses i meddelandet om lediga tjänster CP46/06, och dels tillsättningsmyndighetens beslut att tillsätta den tjänsten med en annan person.

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - EUT C 129, 9.6.2007, s. 28.