Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 18. června 2009 - Albert-Bousquet a další a Johansson a další v. Komise

(Spojené věci F-14/05 a F-20/05)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu rozhodl o vyškrtnutí spojených věcí.

____________

1 - Úř. věst. C 132, 28.5.2005, s. 31; a C 171 9.7.2005, s. 27.