Language of document :

2009 m. birželio 18 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Albert-Bousquet ir kt. bei Johansson ir kt. prieš Komisiją

(Sujungtos bylos F-14/05 ir F-20/05)1

Proceso kalba: prancūzų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 132, 2005 5 28, p. 31 ir OL C 171, 2005 7 9, p. 27.