Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 18. junija 2009 - Albert-Bousquet in drugi ter Johansson in drugi proti Komisiji

(Združeni zadevi F-14/05 in F-20/05)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadev.

____________

1 - UL C 132, 28.5.2005, str. 31, in UL C 171, 9.7.2005, str. 27.