Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 18 juni 2009 - Albert-Bousquet e. a. och Johansson e. a. mot kommissionen

(Förenade målen F-14/05 och F-20/05)(1)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 132, 28.5.2005 och C 171, 9.7.2005