Language of document :

Žaloba podaná dne 19. listopadu 2008 - Marcuccio v. Komise

(Věc F-94/08)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení sdělení, kterým Komise oznamuje svůj záměr vymáhat pohledávku týkající se nákladů řízení prostřednictvím srážek z invalidního důchodu vypláceného žalobci, a návrh na náhradu morální a existenční újmy způsobené v důsledku takového aktu

Návrhová žádání žalobce

zrušit sdělení ze dne 28. března 2008, jakož i sporné rozhodnutí;

v nezbytném rozsahu zrušit rozhodnutí o zamítnutí stížnosti ze dne 19. dubna 2008;

v nezbytném rozsahu zrušit sdělení ze dne 11. srpna 2008;

uložit Komisi Evropských společenství, aby žalobci nahradila morální a existenční újmu, kterou mu způsobily akty, jejichž zrušení tato žaloba požaduje, ve výši 10 000 eur nebo ve vyšší či nižší výši, kterou bude Soud považovat za oprávněnou a spravedlivou;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

____________