Language of document :

Beroep ingesteld op 19 november 2008 - Marcuccio / Commissie

(Zaak F-94/08)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de nota waarbij de Commissie haar voornemen kenbaar maakt om een schuld betreffende de proceskosten te innen door middel van een inhouding op het aan verzoeker betaalde invaliditeitspensioen alsmede verzoek om vergoeding van de daardoor ontstane materiële en immateriële schade

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van de nota van 28 maart 2008 alsmede van het bestreden besluit;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit houdende afwijzing van de klacht van 19 april 2008;

voor zover nodig, nietigverklaring van de nota van 11 augustus 2008;

veroordeling van de Europese Commissie tot betaling van een bedrag van 10 000 EUR aan verzoeker ter vergoeding van de materiële en immateriële schade die hij heeft geleden door de handelingen waarvan in dit beroep nietigverklaring wordt gevorderd, dan wel van elk hoger of lager bedrag dat het Gerecht billijk en gerechtvaardigd acht;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

____________