Language of document :

Tožba, vložena 19. novembra 2008 - Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-94/08)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti dopisa, s katerim je Komisija sporočila, da namerava terjatev v zvezi s stroški postopka izterjati z odbitkom od invalidske pokojnine tožeče stranke, in odškodninski zahtevek za povračilo nepremoženjske škode, ki je bila s tem aktom povzročena.

Predlogi tožeče stranke

Dopis z dne 28. marca 2008 in sporna odločba naj se razglasita za nična;

odločba o zavrnitvi ugovora z dne 19. aprila 2008 naj se, kolikor je to potrebno, razglasi za nično;

dopis z dne 11. avgusta 2008 naj se, kolikor je to potrebno, razglasi za ničnega;

Evropski komisiji naj se naloži, da tožeči stranki povrne nepremoženjsko škodo, ki ji je nastala zaradi aktov, za katere se v tem postopku predlaga razglasitev ničnosti, v višini 10.000 EUR oziroma nižji ali višji znesek, za katerega bo Sodišče za uslužbence ugotovilo, da je pravičen in primeren;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

____________