Language of document :

Žaloba podaná dne 6. listopadu 2008 - Pleijte v. Komise

(Věc F-91/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Johanna Gerdina Pleijte (Senningerberg, Lucembursko) (zástupce: P. Nelissen Grade, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování o vyloučení jména žalobkyně z předběžného seznamu úředníků vybraných v rámci osvědčovacího období 2007 a o odečtení pracovního volna z osobních důvodů z období 10 let zohledňovaného pro zhodnocení let služby, pro účely uvedeného osvědčovacího řízení

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 7. srpna 2008 o zamítnutí stížnosti žalobkyně;

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování o vyloučení jména žalobkyně z předběžného seznamu úředníků vybraných v rámci osvědčovacího období 2007;

doplnit včas jméno žalobkyně na seznam vybraných úředníků, aby jí bylo umožněno účastnit se vzdělávacího programu podle článku 6 obecných prováděcích ustanovení;

pozměnit metodologii uvedenou ve správním sdělení ze dne 8. ledna 2008 přijatém na základě rozhodnutí Komise K(2007)5694 ze dne 20. listopadu 2007 o obecných prováděcích ustanoveních článku 45a, pokud jde o část týkající se zhodnocení zkušeností v orgánech;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________