Language of document :

Beroep ingesteld op 6 november 2008 - Pleijte / Commissie

(Zaak F-91/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Johanna Gerdina Pleijte (Senningerberg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: P. Nelissen Grade, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het TABG om verzoeksters naam niet op te nemen op de voorlopige lijst van ambtenaren die in het kader van de certificeringronde 2007 zijn voorgeselecteerd en om de duur van een verlof om redenen van persoonlijke aard af te trekken van de periode van 10 jaar die in aanmerking wordt genomen om voor de certificeringprocedure haar anciënniteit te waarderen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) van 7 augustus 2008 houdende afwijzing van verzoeksters klacht;

nietigverklaring van het besluit van het TABG om verzoeksters naam niet op te nemen op de voorlopige lijst van ambtenaren die in het kader van de certificeringronde 2007 zijn voorgeselecteerd;

verzoeksters naam tijdig genoeg toe te voegen aan de lijst van voorgeselecteerde ambtenaren om te kunnen deelnemen aan het opleidingsprogramma voorzien in artikel 6 van de algemene uitvoeringsbepalingen;

wijziging van de werkwijze genoemd in mededelingen van de administratie van 8 januari 2008, vastgesteld op basis van besluit C(2007)5694 van de Commissie van 20 november 2007 betreffende de algemene bepalingen ter uitvoering van artikel 45 bis, voor wat betreft het gedeelte betreffende de waardering van de ervaring binnen de instellingen;

verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten van de procedure.

____________