Language of document :

Tožba, vložena 6. novembra 2008 - Pleijte proti Komisiji

(Zadeva F-91/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Johanna Gerdina Pleijte (Senningerberg, Luksemburg) (zastopnik: P. Nelissen Grade, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe OPI o izključitvi tožeče stranke iz začasnega ožjega seznama uradnikov v okviru postopka izdaje potrdil za leto 2007 in o odtegnitvi obdobja dopusta iz osebnih razlogov od obdobja desetih let, ki je bilo upoštevano pri določitvi njene delovne dobe, za namene navedenega postopka izdaje potrdil.

Predlogi tožeče stranke

Razglasi naj se ničnost odločbe organa, pristojnega za imenovanje, (OPI) z dne 7. avgusta 2008 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke;

razglasi naj se ničnost odločbe OPI o izključitvi tožeče stranke iz začasnega ožjega seznama uradnikov v okviru postopka izdaje potrdil za leto 2007;

ime tožeče stranke naj se v primernem času doda na ožji seznam uradnikov, da se ji omogoči sodelovanje v izobraževalnem programu, predvidenem v členu 6 SDI;

spremeni naj se metodologija v upravni informaciji z dne 8. januarja 2008, sprejeta na podlagi Odločbe Komisije C(2007)5694 z dne 20. novembra 2007 o splošnih določbah za izvajanje člena 45a Kadrovskih predpisov v delu, v katerem se nanaša na oceno izkušenj v institucijah;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________