Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 4. listopadu 2008 - Marcuccio v. Komise

(Věc F-87/07)1

"Veřejná služba - Úředníci - Žaloba na náhradu škody - Údajný protiprávní postup zdravotní služby Komise - Nepřípustnost - Nedodržení přiměřené lhůty pro podání návrhu na náhradu škody"

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a C. Berardis-Kayser, zmocněnci, ve spolupráci s A. Dal Ferrem, advokát)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise nevyhovět návrhu žalobce, aby mu byla zaplacena náhrada škody, která mu údajně vznikla z důvodu protiprávního postupu zdravotní služby Komise v rámci zpracování tří lékařských potvrzení předložených žalobcem v létě 2001.

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá jako zjevně nepřípustná.

L. Marcucciovi se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 247, 20.10.2007, s. 45.