Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 4. novembri 2008. aasta määrus - Marcuccio versus komisjon

(Kohtuasi F-87/07)

(Avalik teenistus - Ametnikud - Kahju hüvitamise hagi - Komisjoni meditsiinitalituse väidetavalt õigusvastane käitumine - Vastuvõetamatus - Mõistliku tähtaja järgimata jätmine kahju hüvitamise hagi esitamisel)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindaja: J. Currall ja C. Berardis-Kayser, keda abistas advokaat A. Dal Ferro)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus hüvitada talle kahju, mis tekkis hagejale seoses komisjoni meditsiinitalituse õigusvastase käitumisega hageja poolt 2001. aasta suvel esitatud kolme arstitõendi töötlemisel.

Määruse resolutiivosa

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata.

Jätta kohtukulud M. Marcuccio kanda.

____________