Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2008. gada 4. novembra rīkojums - Marcuccio/Komisija

(lieta F-87/07) 1

Civildienests - Ierēdņi - Prasība par zaudējumu atlīdzību - Komisijas medicīnas dienesta iespējami prettiesiska rīcība - Nepieņemamība - Saprātīga termiņa neievērošana, lai iesniegtu prasību par zaudējumu atlīdzību

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio, Tricase (Itālija) (pārstāvis - G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un C. Berardis-Kayser, pārstāvji, kam palīdz A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Komisijas lēmuma neapmierināt prasītāja lūgumu atlīdzināt kaitējumu, kas viņam nodarīts Komisijas medicīnas dienesta prettiesiskas rīcības rezultātā, izskatot trīs medicīnas atzinumus, kurus prasītājs iesniedzis 2001. gada vasarā, atcelšana

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

Marcuccio atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 247, 20.10.2007., 45. lpp.