Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 4. novembra 2008 - Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-87/07)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Odškodninska tožba - Domnevno nedopustno ravnanje zdravstvene službe Komisije - Nedopustnost - Nespoštovanje razumnega roka za vložitev odškodninskega zahtevka)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: J. Currall in C. Berardis-Kayser, zastopnika, skupaj z A. Dal Ferrom, odvetnik)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije o zavrnitvi zahtevka tožeče stranke za izplačilo odškodnine za škodo, ki naj bi ji nastala zaradi nezakonitega ravnanja zdravstvene službe Komisije v okviru obravnavanja treh zdravniških potrdil, ki jih je tožeča stranka predložila poleti 2001.

Izrek sklepa

Tožba se kot očitno nedopustna zavrže.

Luigiju Marcucciu se naloži plačilo stroškov.

____________

1 - UL C 247, 20.10.2007, str. 45.