Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 4. listopadu 2008 - Marcuccio v. Komise

(Věc F-41/06)1

"Veřejná služba - Úředníci - Sociální zabezpečení - Pojištění pro případ úrazů a nemoci z povolání - Invalidita - Nucený odchod do důchodu z důvodu invalidity - Odůvodnění - Zrušení"

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: L. Garofalo, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a C. Berardis-Kayser, zmocněnci, ve spolupráci s A. Dal Ferro, advokát)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí Komise o nuceném odchodu žalobce do důchodu z důvodu invalidity, jakož i několika aktů souvisejících se zmíněným rozhodnutím, a jednak návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

Rozhodnutí Komise Evropských společenství ze dne 30. května 2005 o nuceném odchodu L. Marcuccia do důchodu z důvodu invalidity se zrušuje.

Komisi Evropských společenství se ukládá povinnost vyplatit L. Marcucciovi částku 3000 euro.

Žaloba se ve zbývající části zamítá.

Komise evropských společenství ponese kromě svých nákladů řízení i dvě třetiny nákladů řízení L. Marcuccia.

L. Marcuccio ponese třetinu svých nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 131, 3.6.2006, s. 54.