Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 4. novembri 2008. aasta otsus - Marcuccio versus komisjon

(Kohtuasi F-41/06)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Sotsiaalkindlustus - Õnnetus- ja kutsehaiguskindlustus - Invaliidsus - Invaliidsuse tõttu pensionile saatmine - Põhjendamine - Tühistamine)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat L. Garofalo)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja C. Berardis-Kayser, keda abistab advokaat A. Dal Ferro)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada komisjoni otsus, millega hageja saadeti invaliidsuse tõttu pensionile ning selle otsusega seotud teised aktid, teiseks nõue hüvitada tekitatud kahju.

Otsuse resolutiivosa

Tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni 30. mai 2005. aasta otsus, millega M. Marcuccio saadeti invaliidsuse tõttu pensionile.

Mõista Euroopa Ühenduste Komisjonilt M. Marcuccio kasuks välja 3000 euro suurune summa.

Jätta hagi muus osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Ühenduste Komisjoni kulud tema enda kanda ja lisaks mõista komisjonilt välja kaks kolmandikku M. Marcuccio kohtukuludest.

Jätta kolmandik M. Maruccio kohtukuludest tema enda kanda.

____________

1 - ELT C 131, 3.6.2006, lk 54.