Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 4.11.2008 - Marcuccio v. komissio

(Asia F-41/06)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Sosiaaliturva - Tapaturma- ja ammattitautivakuutus - Työkyvyttömyys - Työkyvyttömyydestä johtuva siirto eläkkeelle - Perustelut - Kumoaminen)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja L. Garofalo)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja C. Berardis-Kayser, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä komission tekemän kantajan työkyvyttömyyseläkkeelle siirtämistä koskevan päätöksen kumoaminen ja kyseiseen päätökseen liittyvien päätösten kumoaminen, ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

Kumotaan Euroopan yhteisöjen komission 30.5.2005 tekemä päätös siirtää L. Marcuccio työkyvyttömyyseläkkeelle.

Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan maksamaan L. Marcucciolle 3000 euroa.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan yhteisöjen komissio on vastattava omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan kaksi kolmasosaa L. Marcuccion kuluista.

L. Marcuccio on vastattava omien oikeudekäyntikulujensa yhdestä kolmasosasta.

____________

1 - EUVL C 131, 3.6.2006, s. 54.