Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2008. gada 4. novembra spriedums - Marcuccio/Komisija

(lieta F-41/06) 1

Civildienests - Ierēdņi - Sociālais nodrošinājums - Nelaimes gadījumu un arodslimību apdrošināšana - Invaliditāte - Pensionēšanās invaliditātes dēļ - Pamatojums - Atcelšana

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (pārstāvis - L. Garofalo, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un C. Berardis-Kayser, kam palīdz A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Pirmkārt, Komisijas lēmuma, ar ko prasītāju pensionē invaliditātes dēļ, kā arī visu aktu, kas saistīti ar minēto lēmumu, atcelšana, un, otrkārt, prasība par zaudējumu atlīdzību

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Kopienu Komisijas 2005. gada 30. maija lēmumu par prasītāja pensionēšanu invaliditātes dēļ;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai izmaksāt Marcuccio naudas summu EUR 3000 apmērā;

prasību pārējā daļā noraidīt;

Eiropas Kopienu Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina divas trešdaļas no Marcuccio tiesāšanās izdevumiem;

Marcuccio sedz vienu trešdaļu no saviem tiesāšanās izdevumiem.

____________

1 - OV C 131, 03.06.2006., 54. lpp.