Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera întâi) din 4 noiembrie 2008 - Marcuccio/Comisia

(Cauza F-41/06)1

(Funcție publică - Funcționari - Securitate socială - Asigurare de accidente și boli profesionale - Invaliditate - Pensionare din motiv de invaliditate - Motivare - Anulare)

Limba de procedură: italiana

Părţile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: L. Garofalo, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanţi: J. Currall şi C. Berardis-Kayser, agenţi, asistați de A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Pe de o parte, anularea deciziei Comisiei privind pensionarea reclamantului din motiv de invaliditate, precum și a unei serii de acte conexe deciziei menționate și, pe de altă parte, o cerere de daune interese.

Dispozitivul

Anulează Decizia Comisiei Comunităților Europene din 30 mai 2005 privind pensionarea domnului Marcuccio din motiv de invaliditate.

Obligă Comisia Comunităților Europene să îi plătească domnului Marcuccio suma de 3 000 de euro.

Respinge celelalte capete de cerere.

Comisia Comunităților Europene suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și două treimi din cheltuielile de judecată efectuate de domnul Marcuccio.

Domnul Marcuccio suportă o treime din propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 131, 3.6.2006, p. 54.