Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 4. novembra 2008 - Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-41/06)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Socialna varnost - Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni - Invalidnost - Upokojitev zaradi invalidnosti - Obrazložitev - Razglasitev ničnosti)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: L. Garofalo, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: J. Currall in C. Berardis-Kayser, zastopnika, skupaj z A. Dal Ferro, odvetnik)

Predmet zadeve

Na eni strani, razglasitev ničnosti odločbe Komisije o upokojitvi tožeče stranke zaradi invalidnosti in vrste aktov, povezanih z navedeno odločbo, in na drugi strani, odškodninski zahtevek.

Izrek sodbe

Za nično se razglasi odločba Komisije Evropskih skupnosti z dne 30. maja 2005 o upokojitvi L. Marcuccia zaradi invalidnosti.

Komisiji Evropskih skupnosti se naloži, da L. Marcucciu plača znesek 3.000 eurov.

V preostalem se tožbo zavrne.

Komisija Evropskih skupnosti poleg lastnih stroškov nosi še dve tretjini stroškov L. Marcuccia.

L. Marcuccio nosi tretjino lastnih stroškov.

____________

1 - UL C 131, 3.6.2006, str. 54.