Language of document :

Personaldomstolens dom av den 4 november 2008 - Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-41/06)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Social trygghet - Olycksfallsförsäkring och försäkring mot yrkessjukdom - Invaliditet - Pensionering på grund av invaliditet - Motivering - Ogiltigförklaring)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten L. Garofalo)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall och C. Berardis-Kayser, biträdda av advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Dels ogiltigförklaring av kommissionens beslut att pensionera sökanden till följd av invaliditet och av en rad rättshandlingar förbundna med detta beslut, dels begäran om skadestånd.

Domslut

Europeiska gemenskapernas kommissions beslut av den 30 maj 2005 att pensionera Luigi Marcuccio på grund av invaliditet ogiltigförklaras.

Europeiska gemenskapernas kommission ska erlägga ett belopp på 3 000 euro till Luigi Marcuccio.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska gemenskapernas kommission ska bära sina rättegångskostnader och ersätta två tredjedelar av Luigi Marcuccios rättegångskostnader.

Luigi Marcuccio ska bära en tredjedel av sina reättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 131, 3.6.06., s. 54.