Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 25.11.2008 - Bosman v. neuvosto

(Asia F-145/07)1

(Henkilöstö - Entinen sopimussuhteinen toimihenkilö - Vanhuuseläke - Kotitalouslisä - Yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 109 artiklan 3 kohta)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Pierre Bosman (Lebbeke, Belgia) (edustajat: asianajajat T. Bontinck ja P. Gennari Curlo)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Bauer ja I. Šulce)

Oikeudenkäynnin kohde

Erillispäätöksen, joka on tehty 28.2.2007 ja jolla evätään kotitalouslisä laskettaessa vanhuuseläkettä yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 109 artiklan 3 kohdan perusteella, kumoaminen

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Bosman vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista eli omista oikeudenkäyntikuluistaan ja Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 79, 29.3.2008, s. 38.