Language of document :

Personaldomstolens (första avdelningen) dom av den 25 november 2008 - Bosman mot rådet

(Mål F-145/07)(1)

(Personalmål - Enskilt beslut - Avgångspension - Hushållstillägg - Artikel 109.3 i anställningsvillkoren för övriga anställda)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Bosman (Lebbeke, Belgien) (ombud: advokaterna T. Bontinck och P. Gennari Curlo)

Svarande: rådet (ombud: M. Bauer och I. Šulce)

Saken

Ogiltigförklaring av det enskilda beslut som fattades den 28 februari 2007 att hushållstillägg inte ska tas med i underlaget för beräkningen av avgångspension med stöd av artikel 109 tredje stycket i anställningsvillkoren för övriga anställda.

Domslut

Talan ogillas.

Bosman ska ersätta rättegångskostnaderna, såväl sina egna rättegångskostnader som rättegångskostnaderna för Europeiska unionens råd.

____________

1 - ) EUT CC 79 av den 29.03.08, s. 38.