Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 11. prosince 2008 - Reali v. Komise

(Věc F-136/06)1

"Veřejná služba - Smluvní zaměstnanci - Přijímání - Zařazení do platové třídy - Odborná praxe - Diplom - Rovnocennost"

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Enzo Reali (Florencie, Itálie) (zástupce: S. A. Pappas, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a M. Velardo, zmocněnci)

Předmět věci

Veřejná služba - Zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování (OOJ) ze dne 30. srpna 2006, kterým byla zamítnuta stížnost podaná žalobcem, smluvním zaměstnancem, za účelem přeřazení z platové třídy 14 do platové třídy 16 funkční skupiny IV na základě váhy, která má být přiznána jeho diplomu "Laurea in Scienze Agrarie" při stanovení jeho odborné praxe

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 20, 27.1.2007, s. 38.