Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. december 11-i ítélete - Reali kontra Bizottság

(F-136/06. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Szerződéses alkalmazottak - Felvétel - Besorolási fokozatba történő besorolás - Szakmai gyakorlat - Oklevél - Egyenértékűség)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Enzo Reali (Firenze, Olaszország) (képviselő: S. A. Pappas ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall és M. Velardo meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Közszolgálat - A kinevezésre jogosult hatóság 2006. augusztus 30-i határozatának megsemmisítése, amelyben elutasítja a szerződéses alkalmazott felperes azon panaszát, amely a felperes "Laurea in Scienze agrarie" oklevelének a szakmai tapasztalat számítása során történő figyelembevétele okán a IV. besorolási osztály 14. besorolási fokozatából a 16. besorolási fokozatba történő újrabesorolására irányul.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 20., 2007.1.27., 38. o.