Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 11. decembra spriedums - Reali/Komisija

(lieta F-136/06) 1

Civildienests - Līgumdarbinieki - Pieņemšana darbā - Klasifikācija pakāpē - Profesionālā pieredze - Diploms - Līdzvērtība

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Enzo Reali, Florence (Itālija) (pārstāvis - S. A. Pappas, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un M. Velardo)

Priekšmets

Civildienests - Iecēlējinstitūcijas 2006. gada 30. augusta lēmuma, ar ko noraida prasītāja, līgumdarbinieka, sūdzību, kuras mērķis ir pārklasificēt prasītāju no IV funkciju grupas 14. pakāpes uz 16. pakāpi, pamatojoties uz viņa diploma "Laurea in Scienze Agrarie" novērtējumu viņa profesionālās pieredzes aprēķinā, atcelšana

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 20, 27.01.2007., 38. lpp.