Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 11 decembrie 2008 - Reali/Comisia

(Cauza F-136/06)1

(Funcție publică - Agenți contractuali - Recrutare - Încadrare în grad - Experiență profesională - Diplomă - Echivalență)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: Enzo Reali (Florența, Italia) (reprezentant: S. A. Pappas, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: J. Currall și M. Velardo, agenți)

Obiectul

Funcție publică - Anularea deciziei autorității împuternicite să facă numiri (AIPN) din 30 august 2006, prin care a fost respinsă reclamanţia formulată de reclamant, agent contractual, având ca obiect încadrarea sa în gradul 16 în loc de gradul 14, grupa de funcții IV, dată fiind importanţa care trebuie acordată diplomei sale "Laurea in Scienze agrarie" la calcularea experienței profesionale

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 20, 27.1.2007, p. 38.