Language of document :

Personaldomstolens dom av den 11 december 2008 - Reali mot kommissionen

(Mål F-136/06)(1)

(Personalmål - Kontraktsanställda - Rekrytering - Planering i lönegrad - Yrkeserfarenhet - Diplom - Motsvarighet)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Enzo Reali (Florens, Italien) (ombud: advokaten S.A. Pappas)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall och M. Velardo)

Saken

Personalmål - Ogiltigförklaring av det beslut som tillsättningsmyndigheten fattade den 30 augusti 2006 om avslag på det klagomål som sökanden i egenskap av kontraktsanställd ingivit i syfte att flyttas från lönegrad 14 till lönegrad 16 i tjänstegrupp IV, på grund av det värde som vid beräkningen av hans yrkeslivserfarenhet ska tillmätas hans examen "Laurea in Scienze agrarie".

Domslut

Talan ogillas.

Vardera partens ska bära sin egen rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 20, 27.1.2007)