Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. december 11-i ítélete - Buckingham és társai kontra Bizottság

(F-116/06. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Úgynevezett "második csatornás" előléptetés - A 2005. évi előléptetési időszak - Elsőbbségi pontok juttatása - Átmeneti rendelkezések - A személyzeti szabályzat 45. cikkének általános végrehajtási rendelkezései - Egyenlő bánásmód - Elfogadhatóság)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Anne Buckingham (Brüsszel, Belgium) és társai (képviselő: N. Lhoest ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: C. Berardis-Kayser és Katarzyna Herrmann meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Közszolgálat - A Közigazgatási Tájékoztató 85-2005. számában megjelent, 2005. november 23-i bizottsági határozat annyiban történő megsemmisítése, amennyiben e határozat szerint az A*12-es besorolási fokozatú felperesek a 2004. évi értékelési időszak alapján nem kaptak az intézmény érdekében végzett munkát elismerő egyetlen elsőbbségi pontot sem

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik a saját költségeiket.

____________

1 - HL C 294., 2006.12.2., 66. o.