Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 11. decembra spriedums - Buckingham u.c./Komisija

(lieta F-116/06) 1

Civildienests - Ierēdņi - Tā sauktā "otrās kārtas" paaugstināšana amatā - 2005. gada paaugstināšana amatā - Prioritātes punktu piešķiršana - Pārejas noteikumi - Civildienesta noteikumu 45. panta Vispārīgie īstenošanas noteikumi - Vienlīdzīga attieksme - Pieņemamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Anne Buckingham, Brisele (Beļģija) u.c. (pārstāvis - N. Lhoest, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - C. Berardis-Kayser un Katarzyna Herrmann)

Priekšmets

Civildienests - Komisijas 2005. gada 23. novembra lēmuma, kas publicēts Administratīvajā informācijā Nr. 85-2005, atcelšana daļā, kurā prasītājiem, A*12 pakāpes ierēdņiem, nav piešķirts neviens prioritātes punkts, ar ko atzīst iestādes labā veikto darbu 2004. gadā

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 294, 2.12.2006., 66. lpp.