Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a doua) din 11 decembrie 2008 - Buckingham şi alţii/Comisia

(Cauza F-116/06)1

(Funcție publică - Funcționari - Promovarea cunoscută sub numele "a doua filieră" - Exercițiul de promovare 2005 - Atribuirea punctelor de prioritate - Dispoziții tranzitorii - DGA a articolului 45 din Statutul funcționarilor - Egalitate de tratament - Admisibilitate)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamanţi: Anne Buckingham (Bruxelles, Belgia) şi alţii (reprezentant: N. Lhoest, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanţi: C. Berardis-Kayser şi Katarzyna Herrmann, agenţi)

Obiectul

Funcție publică - Anularea Deciziei Comisiei din 23 noiembrie 2005, publicată în Informații administrative nr. 85-2005, în măsura în care prin aceasta nu li se acordă reclamanților, funcționari cu gradul A*12, niciun punct de prioritate pentru recunoașterea muncii îndeplinite în interesul instituției în cadrul exercițiului 2004.

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 294 din 2.12.2006, p. 66.