Language of document :

Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 11 december 2008 - Buckingham m.fl. mot kommissionen

(Mål F-116/06)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Befordran i den så kallade andra omgången - Befordringsförfarandet 2005 - Tilldelning av prioritetspoäng - Övergångsbestämmelser - Genomförandebestämmelserna till artikel 45 i tjänsteföreskrifterna - Likabehandling - Upptagande till sakprövning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Anne Buckingham (Bryssel, Belgien) m.fl. (ombud: advokaten N. Lhoest)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: C. Berardis-Kayser och Katarzyna Herrmann)

Saken

Personalmål - Ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 23 november 2005, publicerat i Informations Administratives nr 85-2005, att inte tilldela sökandena, som är tjänstemän i lönegrad A*12, någon prioritetspoäng avseende det arbete som utförts i institutionens intresse under befordringsförfarandet 2004

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 294, 2.12.2006, s. 66