Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 11. prosince 2008 - Bouis a další v. Komise

(Věc F-113/06)1

"Veřejná služba - Úředníci - Povýšení zvané ‚druhého typu' - Hodnotící období 2005 - Udělování prioritních bodů - Přechodná ustanovení - Obecná prováděcí ustanovení k článku 45 služebního řádu - Rovné zacházení - Přípustnost"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Didier Bouis (Overijse, Belgie) a další (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: V. Joris a D. Martin, zmocněnci)

Předmět věci

Veřejná služba - Zaprvé, zrušení rozhodnutí Komise nezapsat žalobce ani na seznam zásluh ani na seznam povýšených osob do platové třídy A*13 za hodnotící období 2005; zadruhé, zrušení rozhodnutí přidělit jim přechodné prioritní body v rozsahu, v němž jsou omezeny na jeden bod za rok výkonu služby v platové třídě; zatřetí, zrušení rozhodnutí o tom, že se žalobcům nepřidělují další prioritní body.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 281, 18.11.2006, s. 49.