Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. december 11-i ítélete - Bouis és társai kontra Bizottság

(F-113/06. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Úgynevezett "második csatornás" előléptetés - A 2005. évi előléptetési időszak - Elsőbbségi pontok juttatása - Átmeneti rendelkezések - A személyzeti szabályzat 45. cikkének általános végrehajtási rendelkezései - Egyenlő bánásmód - Elfogadhatóság)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Didier Bouis (Overijse, Belgium) és társai (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: V. Joris és D. Martin meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Közszolgálat - Egyrészt a felpereseket sem az érdemek listájára, sem a 2005. évi előléptetési időszakban az A*13 besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők listájára fel nem vevő bizottsági határozatok megsemmisítése; másrészt a felpereseknek a besorolási fokozatban töltött szolgálati évenként egy átmeneti elsőbbségi pontot juttató határozatok megsemmisítése; harmadrészt a felpereseknek egyéb elsőbbségi pontot nem juttató határozatok megsemmisítése

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 281., 2006.11.18., 49. o.