Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 11. decembra spriedums - Bouis u.c./Komisija

(lieta F-113/06) 1

Civildienests - Ierēdņi - "Otrās kārtas" paaugstināšana amatā - 2005. gada paaugstināšana amatā - Prioritātes punktu piešķiršana - Pārejas noteikumi - Civildienesta noteikumu 45. panta VĪN - Vienlīdzīga attieksme - Pieņemamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Didier Bouis, Overijse (Beļģija) u.c. (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - V. Joris un D. Martin)

Priekšmets

Civildienests - Pirmkārt, Komisijas lēmuma 2005. gada amatā paaugstināšanas ietvaros neiekļaut prasītājus ne nopelnu sarakstā, ne A*13 pakāpē paaugstināmo ierēdņu sarakstā, atcelšana; otrkārt, lēmumu piešķirt tiem pagaidu prioritātes punktus tiktāl, ciktāl tie ir ierobežoti ar vienu punktu par gada stāžu pakāpē, atcelšana; treškārt, lēmumu nepiešķirt citus prioritātes punktus atcelšana.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 281, 18.11.2006., 49. lpp.