Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a doua) din 11 decembrie 2008 - Bouis și alții/Comisia

(Cauza F-113/06)1

(Funcție publică - Funcționari - Promovarea cunoscută sub numele "a doua filieră" - Exercițiul de promovare 2005 - Atribuirea punctelor de prioritate - Dispoziții tranzitorii - DGA a articolului 45 din Statutul funcționarilor - Egalitate de tratament - Admisibilitate)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamanţi: Didier Bouis (Overijse, Belgia) și alții (reprezentanţi: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis şi É. Marchal, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanţi: V. Joris şi D. Martin, agenţi)

Obiectul

Funcție publică - În primul rând, anularea deciziei Comisiei de a nu îi înscrie pe reclamanți nici pe lista de merit și nici pe lista persoanelor promovate la gradul A*13 în cadrul exercițiului de promovare 2005; în al doilea rând, anularea deciziilor de a le atribui puncte de prioritate tranzitorii, în măsura în care acestea din urmă sunt limitate la un punct pentru fiecare an de vechime în grad; în al treilea rând, anularea deciziilor de a nu le acorda alte puncte de prioritate.

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 281 din 18.11.2006, p. 49.