Language of document :

Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 11 december 2008 - Bouis m.fl. mot kommissionen

(Mål F-113/06)1

(Personalmål - Tjänstemän - Befordran kallad "andra vägen" - Befordringsförfarandet 2005 - Tilldelning av prioritetspoäng - Övergångsbestämmelser - Genomförandebestämmelser till artikel 45 i tjänsteföreskrifterna - Likabehandling - Upptagande till sakprövning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Didier Bouis (Overijse, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: V. Joris och D. Martin)

Saken

Personalmål - För det första ogiltigförklaring av kommissionens beslut att varken ta upp sökandena i förteckningen över meriterade tjänstemän eller i förteckningen över befordrade tjänstemän i lönegrad A*13 under 2005 års befordringsförfarande, för det andra ogiltigförklaring av besluten att tilldela sökandena prioritetspoäng enligt övergångsreglerna, eftersom antalet poäng enligt denna ordning är begränsat till en poäng per tjänsteår i lönegraden, och för det tredje ogiltigförklaring av besluten att inte tilldela sökandena andra prioritetspoäng.

Domslut

Talan ogillas.

Parterna ska bära sina egna rättegångskostnader.

____________

1 - EUT C 281, 18.11.2006, s. 49.