Language of document :

Žaloba podaná dne 24. července 2009 - Barbin v. Parlament

(Věc F-68/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Florence Barbin (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 10. listopadu 2008, kterým rozhodl nepovýšit žalobkyni do třídy AD 12 v rámci povyšování za rok 2006

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Evropského parlamentu nepovýšit žalobkyni do třídy AD 12 v rámci povyšování za rok 2006;

uložit Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení.

____________